ASFALT SEKTÖRÜNÜN KALBİ 8. ULUSAL ASFALT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ’NDE ATACAK

KALİTELİ ASFALT YOL YAPIMIYLA İLGİLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN, PRATİK DENEYİMLERİN VE YENİLİKLERİN PAYLAŞILMASI, GELECEĞİN STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ AMACIYLA DÜZENLENECEK 8. ULUSAL ASFALT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İLE KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİMAYELERİNDE, YOLLAR TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (YTMK) VE TÜRKİYE ASFALT MÜTEAHHİTLERİ DERNEĞİ (ASMÜD) İŞ BİRLİĞİ İLE 8-9 ARALIK 2021’DE SHERATON ANKARA HOTEL & CONVENTION CENTER’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Kalkınmanın temel unsuru olan ve ülkelerin en temel altyapısını oluşturan güvenli, verimli, süratli ve kolay erişilebilir bir ulaştırma sisteminin vazgeçilmez aracı olan yolların en önemli yapısal elemanı ASFALT  konusunda;  bilimsel araştırmaların, pratik deneyimlerin ve yeniliklerin paylaşılması, geleceğin stratejilerinin belirlenmesi amacıyla 1996 yılından itibaren düzenlenen sempozyumlar kapsamında planlanan 8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, 8-9 Aralık 2021’de Sheraton Ankara Hotel &Convention Center’de gerçekleştirilecek. Sempozyum,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ile Karayolları Genel Müdürlüğü himayelerinde, Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) iş birliği ile düzenlenecek.

ASFALT; EN ÇOK KULLANILAN ÜSTYAPI KAPLAMA MALZEMESİ

Yolcu ve yük taşımacılığının diğer modlara göre paylarının daha yüksek olduğu karayolu ulaşımı, ülkemizde, noktalar arasında kesintisiz taşımaya imkân veriyor. Ayrıca esnek yapısı, hızı ve modlar arası geçişlere uyumlu olması nedeniyle giderek gelişme kaydediyor. Bu kapsamda uzun yıllardır Avrupa’da ve Dünyada en fazla asfalt üreten ülkeler arasında ilk sıralarda yer alan ülkemizde karayolu ulaşımından beklentiler en üst noktaya yükseliyor. Bu beklentileri karşılamak amacıyla yol yapımında yaygın olarak kullanılan asfalt; sürdürülebilir olması, yüksek performans ve enerji tasarrufu sağlaması, trafik güvenliğine ve sürüş konforuna katkıları, düşük karbon ayak izi, uzun ömürlü ve geri dönüştürülebilir olması nedeniyle en çok tercih edilen üstyapı kaplama malzemesi oluyor.Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de asfalt;mobilite, dijitalleşme ve lojistik ekseninde sürdürülebilir yol üstyapı kaplamalarının en önemli malzemesi olma özelliğini de sürdürüyor.

ASFALTTA DİJİTALLEŞME

Son yılların trendi olan Endüstri 4.0 kapsamında asfalt endüstrisinin dijital dönüşümü olarak bilinen “Asfalt 4.0” ile dijital teknolojiler ve araçlar, akıllı yönetim sistemleri ve müşteri memnuniyeti odaklı dinamik bir üretim sistemi kurulmak isteniyor.Böylece asfalt yolların verimliliğinin, üretkenliğin, kalitesinin, güvenilirliğinin ve sürdürülebilirliğinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. Bu sistem asfalt üretimi, yönetimi, tedarik ve serimi gibi geleneksel işlemleri geliştirmek, otomatikleştirmek, izlemek ve iyileştirmek için dijital araçları kullanıyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE MOBİLİTE İÇİN ASFALT 4.0

Bu kapsamda, asfalt kaplamalı üstyapıların dijitalleşmesi, mobiliteye etkileri, tasarımı, yapımı ve bakımı konularında teorik ve pratik çalışmalar yürütülüyor. Bu doğrultuda ilgili yeni buluşları, teknolojik gelişmeleri, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak üzere, teması“Dijital Dönüşüm ve Mobilite için Asfalt 4.0” olarak belirlenen 8. Ulusal Asfalt Sempozyumu düzenlenecek.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü himayesinde, Yollar Türk Milli Komitesi-YTMK ve Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği-ASMÜD iş birliği ile 8-9 Aralık 2021 tarihlerinde Sheraton Ankara Hotel &Convention Center’da gerçekleştirilecek.

SEKTÖRE KATKI SUNACAK

8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi’nde; yol üstyapısı konusunda çalışan yol otoritelerinin, akademisyenlerin, üretici ve uygulayıcıların bir araya gelerek, gelişmeler ve yenilikler hakkında bilime ve uygulamaya, ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaları amaçlanıyor. Ayrıca asfalt sektöründe çalışmalarını sürdüren firmaların kendilerini tanıtabilmelerine ve ürünlerini teşhir edebilmelerine imkan sağlanıyor.

Sempozyuma ilişkin detaylı bilgi, kayıt formu ve bildiri yazım esasları www.asfaltsempozyumu.org adresinde yer alıyor. Bildiri son gönderim tarihi 20 Eylül 2021olarak belirlendi. Sempozyum Düzenleme Kurulu; 8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi’ne ulusal ve uluslararası düzeyde asfalt endüstrisinin tüm taraflarını davet ediyor. Dinleyici olarak veya sergide yer almak üzere katılımları bekleniyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top