Avrupa Standardizasyon Kurumu (CEN) Bitümlü Bağlayıcılar Teknik Komite Çalışmaları

15 Mart 2013 Cuma - 18:00
Kategori: Makale

PAYLAŞ

Ülkemizde de uygulanmaya başlanan Avrupa Normları, Avrupa Standardizasyon Kurumu'nda (CEN) hazırlanmakta, bu standartlar yılda 2 kez çeşitli AB ülkelerinden katılan uzmanların bir araya gelerek yaptıkları öneriler ile oluşturulmaktadır.

Adıgeçen CEN toplantilarına TSE adına 2004’ten itibaren gözlemci üye statüsünde katılmakta iken; geçen yıl TSE’nin CEN- CENELEC’e tam üye olmasıyla birlikte, toplantılarda tam üye olarak yer almakla kalmayıp, oylamaların ülke nüfusu göz önüne alınarak yapılması nedeni ile bu toplantılarda Türkiye’nin ağırlıklı oylama avantajı sağladığını da memnuniyetle ifade etmek isterim.

TSE, CEN-CENELEC üyeliği kapsamında ülkemizdeki endüstri taraflarına AB standartları henüz taslak aşamasında iken ülke görüşünü ağırlıklı oylama ile yansıtma fırsatı vererek, bu standartların ileride ülkemizde uygulanması sırasında sorun yaşamaması açısından Türk sanayicilerine büyük bir şans da sağlamıştır.

Bu nedenle her endüstrinin ilgili standartlarını CEN ve TSE bazında izlemesi lehlerine bir durum olacaktır.

Asfalt endüstrisi bu anlamda şanslıdır; zira gerek bitüm; gerekse asfalt konularındaki gelişmeler 2004 yılından beri CEN’de izlenerek, ülke içinde ilgili taraflara aktarılmaya çalışılmaktadır.

CEN'in 336 sayılı komitesi “Kaplama Sınıfı Bitümlü Bağlayıcılar” olup, bu teknik komitenin 1. Çalışma Grubu (WG-1) “Kaplama Sınıfı Bitümler” ve 2. Çalışma Grubu ise “Katyonik Emülsiyonlar, Sıvı Petrol Asfaltları, İnceltilmiş (Flux) Bitümler”e ait standartlarını hazırlamaktadır.

Türkiye-TSE adına gözlemci üye olarak 2004 tarihinden itibaren CEN TC 336’da yer alarak çalışmaları takip etmenin yanı sıra, yurtdışında yürütülen bu çalışmaları Türkiye'de tüm ilgili taraflar ile birlikte tartışmak ve ülke görüşünü yansıtmak amacı ile TSE bünyesinde kurulan ilgili Ayna Komite'nin başkanı olarak, zaman zaman düzenlediğimiz toplantılarda CEN’deki gelişmeleri ele almakta ve bunları endüstriye nasıl adapte edebileceğimizi tartışmaktayız.

Bu kapsamda en son Ayna Komite toplantısını 28 Ocak 2013 tarihinde düzenledik, toplantıya Karayolari Genel Müdürlüğü, Tüpraş, İsfalt, TSE; müteahhit firmalar ve ilgili diğer taraflar katıldı ve yine gelişmeler tartışıldı.

Ancak bu toplantının diğer bir önemi, Avrupa bitüm endüstrisinin, CEN TC 336 1. Çalışma Grubu'na getirdiği son derece güncel olan bir öneri konusunda tartiışma platformu sağlamayı hedeflemiş olmasıydı. Zira bu öneri şu günlerde hem bu çalışma grubunun hem de Avrupa asfalt endüstrisinin önemli bir gündem maddesi olarak nitelenmektedir.

Yol uygulamalarındaki bağlayıcıları “geleneksel” (basit) ve “karmaşık” (kompleks) olarak 2 kısma ayıran ve geleneksel bağlayıcıların değerlendirilmesi için penetrasyon, yumuşama noktası vb. geleneksel test yöntemlerinin yeterli olduğunu, ancak polimer modifiye bağlayıcıları adres gösteren “kompleks bağlayıcılar” adı verilen bağlayıcılar için ise “karmaşık” test metotlarının (superpave testleri) uygulanmasının uygun olduğunu öneren bu yaklaşımda, geleneksel bitüme performans esaslı deneylerinin yapılmaması gündeme geldiğinden, bu durumun bitümü en çok kullanan asfalt yol endüstrisi tarafından ele alınması gerekmektedir.

Bu konu, hem “Kaplama Sınıfı Bitümlü Bağlayıcılar” (EN 12591), hem de Polimer Modifiye Bitüm (EN 14023) stanardlarının revizyonunun 2013 yılında yapılacak olması açısından da popülerdir, zira normal kaplama sınıf bitümler için sadece klasik deneyler kullanılması mı yoksa normal bitüme de performans ilişkili deneylerin yapılmasının mı asfalt endüstrisinin lehine bir rol oynayacagi konusunda görüş vermek için önumüzde kısıtlı bir zaman dilimi bulunmaktadır.

CEN’de gündeme gelen bu öneri TSE’de düzenlediğimiz Ayna Komite toplantısında aktarılarak; toplantıya katılık sağlayan idarelerin, ülkemizde tek bitüm üreticisi konumunda bulunan Tüpraş’ın, müteahhit-üniversite ve sanayi katılımcılarının konuya ait görüş ve önerileri alınmıştır.

Tüpraş yetkilileri, bünyelerinde bitüm konusunda AR-GE grubu oluşturulduğunu açıklamış, bu alanda TÜBİTAK ve yurt dışı projeler hazırlanmakta olduklarını belirtmiştir. Amacın bitümün kalite artırımını sağlamak olduğunu, bu kapsamda Tüpraş’ın bitümün kalitesinin artırılması/araştırılması konusunda AR-GE çalışmalarının yapılmasına ve çeşitli sistemlerle bitümün iyileştirilmesine yönelik birtakım çalışmalara ağırlık verileceğini de ifade etmiştir. Ancak 2. nesil deneyler konusunda biraz zamana ihtiyaç duyulabileceği ve olası sorunların aşılması gerekebileceği belirtilmiştir.

Toplantı sonucunda, bu konuya ait ülke görüşünün oluşturulması için önümüzde biraz zaman olduğu, bu süreçte tüm endüstri taraflarının konuyu temsil ettikleri kurum içerisinde tartışarak görüşlerini bir sonrakı toplantıda aktarmasının uygun olacağına karar verilmiştir.

Asfalt endüstrisi olarak görüş bildirme şansımızın olduğu bir konumda, bu konuda ülke görüşüne katkı sağlamalarının önemini belirterek; tarafların konuya ilgi duyması halinde Ayna Komite çalışmalarımıza katılmalarından mutluluk duyacağımızı iletir, hepinize iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla

 

Yorumlar

Yorum yazabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Giriş Yap